Deutsch Persisch Wörterbuch - Beta version
 
پرسش ترجمه خود را ارسال نمایید
| Help | About | Careers
 
Home | Forum / پرسش و پاسخ | + Contribute | Users
Login | Sign up  
     

Begriff hier eingeben!
Tips
#1519

Anonym on 09 Oct 2016
haushalt

0Haushalt
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف | بازگشت به فهرست پرسش ها

3 پاسخ


#1332
perdic on 11 Oct 2016

0
- بودجه [حساب درامد وخرج]
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

#1346
Anonym on 25 Oct 2016

0
مربوط به امور وتعداد افراد در خانه
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

#1471
Anonym on 04 Mar 2020

0
خرج های روزمره خانه داری، کار خانه
نظر دهید | ☠ گزارش تخلف

پاسخ من برای این سوال

B I S نوشتن راست به چپ
با ثبت نام و ورود به سایت دیگر نیازی به سیستم تطبیق کد امنیتی نیست و میتوانید هر زمانی پرسش، پاسخ و یا همکاری خود را ویرایش کنید.

سیستم تطبیق کد امنیتی*
مقدار کد:
Reload Image
شرایط استفاده از سایت را خوانده‌ام و آن را قبول دارم.
✘ ببند
  Contact• | TermsPrivacy  © 2009 Deudic.com